Manifest

Cetatea Neamului este o mişcare naţional-creştină din judeţul Arad, înfiinţată în anul 2019, care îşi propune să reaprindă flacăra spiritului naţionalist în sufletele românilor.


Milităm pentru:

 • Protejarea şi promovarea valorilor tradiţionale româneşti
 • Păstrarea în memoria colectivă a luptelor şi jertfelor săvârşite de strămoşii noştri
 • Nealterarea istoriei autohtone cu mistificări venite din partea „istoricilor” ce se vând pe 30 de arginţi pentru a fi decoraţi de alte state
 • Redescoperirea elementelor etnice şi folclorice specifice fiecărei regiuni istorice româneşti în parte
 • Unirea în trupul ţării noastre a provinciilor româneşti pierdute pe nedrept pe parcursul celui de-al doilea război mondial: Basarabia (însumând teritoriul actual al Republicii Moldova, dar şi teritoriul Bugeacului – de la Ismail până la Cetatea Albă), Bucovina de Nord, Dobrogea de Sud (Cadrilaterul), Hotinul, Ţinutul Herţa şi Insula Şerpilor
 • Apărarea familiei şi încurajarea tinerilor de a se căsători şi de a creşte copii educaţi în datina străbună, având respect pentru părinţii, bunicii şi învăţătorii lor
 • Apărarea Bisericii, a creştinismului şi a tuturor credincioşilor ce sunt victime ale atacurilor furibunde venite din partea mass-mediei progresiste şi a antiteiştilor marxişti
 • Dezvoltarea spiritului de jertfă, aprofundarea şi înţelegerea suferinţei din punct de vedere creştin (cum Mântuitorul Iisus Hristos a ales de bună-voie suferinţa, şi mai apoi moartea, din dragoste pentru oameni, aşa şi noi trebuie să fim pregătiţi să îndurăm orice suferinţă cu bucurie)
 • Ajutorarea fraţilor noştri români greu încercaţi, prin acţiuni de voluntariat, prin strângere de fonduri sau donaţii
 • Educarea generaţiilor viitoare cu principii de viaţă sănătoase, bazate pe învăţăturile biblice; formarea unui om virtuos, cult, smerit, milostiv, dar totodată puternic, atât fizic, cât mai ales sufleteşte
 • Încurajarea copiilor şi a tinerilor de a practica numeroase sporturi, de a încerca activităţi recreative cât mai variate, de a îşi încerca talentele în domeniile sculpturii, picturii, muzicii, literaturii şi a artelor în general
 • Trăirea unei vieţi lăuntrice curate, în armonie cu Hristos şi cu morala creştină. O trăire spirituală calmă şi liniştită poate supune orice tentaţie hedonistă sau materialistă
 • Un stil de viaţa sănătos, bazat pe exerciţii fizice şi mişcare în fiecare zi, pe un regim alimentar echilibrat şi lipsit de excese (mâncăm pentru a ne hrăni organismul, nu poftele)
 • Dezvoltarea conştiinţei personale (prin lecturarea marilor opere ale literaturii universale) dar şi a conştiinţei naţionale, prin lecturarea cât mai multor opere şi lucrări scrise de intelectualii români de-a lungul istoriei
 • Promovarea pe toate căile posibile a subiectelor „Sfinţii Închisorilor” şi „Rezistenţa armată anticomunistă din munţi”. În vederea acestui aspect se recomandă lecturarea poeziilor scrise de mărturisitorii creştini în temniţe, a lucrărilor autobiografice, a textelor publicate în exil sau ale fragmentelor păstrate din jurnalele ţinute de partizani în munţi
 • Aprofundarea trăirii creştine, prin a lectura: Sfânta Scriptură, Filocalia, Patericul, Învăţăturile Sfinţilor Părinţi, poeziile cu mesaj creştin scrise de poeţii români


Am ales să mergem pe acest drum şi suntem pregătiţi să depăşim orice obstacol ne va apărea în cale. Mergem cu dârzenie înainte, ghidaţi de exemplele înaintaşilor noştri ce s-au jertfit pentru ţară şi neam. Luptăm pentru o Românie reîntregită, pentru toţi cei care simt şi trăiesc româneşte şi pentru un viitor naţional înfloritor. Avem Credinţă nelimitată în Dumnezeu şi în cuvântul Său, de aceea ştim că indiferent care va fi deznodământul final, tot noi vom ieşi victorioşi. Pe căile Onoarei, ne avântăm spre o Românie nouă, una frumoasă, mare şi creştină.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Cetatea Neamului